Zkušenosti a zážitky s elektromobilem v JVTP

Na začátku jen krátké představení společnosti Jihočeský vědeckotechnický park (dále jen JVTP). Jde o společnost, infrastrukturu, prostředí, které si klade za cíl podporovat rozvoj inovací v Jihočeském kraji, propojovat výzkumníky s firemní praxí, vytvářet nástroje podpory pro šíření inovací.

JVTP, a.s. v rámci výstavby objektu JVTP vybudovalo tzv. Chytrý energetický bod. Jedná se o systém, který je milníkem v historii hledání cest k využívání obnovitelných zdrojů energie. Tento systém tvořený fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy a vanad redoxovou úložnou baterií má autonomní schopnosti ukládat nespotřebovanou elektrickou energii vyprodukovanou obnovitelnými zdroji a poskytovat ji ke spotřebě podle požadavku objektu a jeho nájemců. Uvedený systém z hlediska ekologie nabízí doplňkový, obnovitelný zdroj energie, který vůbec nezatěžuje životní prostředí, má vysokou energetickou bezpečnost, zvyšuje zabezpečení proti výpadku elektrické energie po dobu do náběhu záložních zdrojů.

Výroba vlastní elektřiny z fotovoltaického zdroje nabízí zároveň možnost využití ekologické elektrické energie k pohonu elektromobilu. Kdo jiný, než vědeckotechnický park by měl volit řešení, jehož výhody si plně uvědomuje, tj. bezemisní provoz CO2, úsporu energie, takřka bezúdržbový a bezporuchový motor, tichý a komfortní provoz.

Veškeré výše uvedené informace nás přesvědčili o tom, že pokud si budeme v JVTP kupovat firemní auto, tak to bude elektromobil. Naše rozhodnutí ještě podpořila dotační výzva z OP PIK, která nám částečně pomohla s kofinancováním pořizovací ceny elektromobilu. Po koupi elektromobilu byla pořízena také nabíjecí stanice, kterou mohou využívat i firmy zasídlené v Jihočeském vědeckotechnickém parku nebo účastníci seminářů či konferencí.

Všechno do sebe pěkně zapadá, JVTP druhým rokem vlastní a využívá elektromobil e-Golf/Elektro/100 KW/36 PS/SHIFT/matic.

Kupovali jsme ho s cílem pohybovat se po kraji při návštěvách malých a středních podniků a dalších našich partnerů. První kratší jízdy jsme si vychutnávali. Zrychlení, které nás tlačilo zpět do sedaček, tichá plynulá jízda, to bylo něco, co nás bavilo, bylo a stále je opojné.

Ne vše, ale splnilo naše očekávání. Zklamání pro nás byla skutečnost, že uváděný maximální dojezd, který se se měl pohybovat těsně nad 300 km, se nám zatím ani jednou při maximálním dobití nepodařilo dosáhnout.

Při některých pracovních cestách jsme zažívali adrenalinové stavy. Při první delší cestě v zimě z Českých Budějovic do Vimperka jsme při maximálním nabití a nahlášeném stavu dojezdu 220 km s nervozitou sledovali, jak rychle se nám snižuje hlášený dojezd. Ve Vimperku to bylo 105 km, a to jsme ve skutečnosti ujeli 60 km. Cestou zpět jsme značně omezili topení, využívali úsporného programu s rekuperací a po návratu do Českých Budějovic měli dojezd 95 km. Byli jsme sice mírně promrzlí a jeli z kopce😊, ale byli jsme na sebe a na naše autíčko pyšní.

Podobné situace zažíváme i v létě, zapnutá klimatizace také delším cestám nesvědčí. V případech, kdy máme obavy, že nás náš elektromobil nechá někde na cestě, vypínáme i rádio a snažíme se jezdit maximálně úsporně. Co říci na závěr?  Dává smysl nebo spíše, kdy dává smysl pořídit si elektromobil podobných parametrů, který máme my? Podle našeho názoru v případě, že vyrábíte elektřinu z vlastních ekologických zdrojů, máte možnost denního pomalého dobití, jezdíte po regionu s denní ujetou vzdáleností kolem 100 km, pak vám náš typ elektromobilu nabízí komfortní způsob dopravy.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>