Tepelná čerpadla aneb energie ze zahrady?

Tepelné čerpadlo jako jeden z alternativních zdrojů tepla si v posledních letech uzurpuje stále více prostoru v médiích, politických diskuzích, ale i mezi staviteli domů či průmyslovými podniky. Jde o ekologický a hlavně ekonomický zdroj tepla, vstupní náklady na pořízení a montáž technologie jsou však ve srovnání s konvenčními zdroji tepla (jako je kotel na tuhá paliva) neporovnatelně vyšší. Je zapotřebí dobře propočítat návratnost investice a k výběru správného tepelného čerpadla je vhodné přistupovat komplexně. Pokusme se nyní společně proniknout srozumitelnou formou do tohoto fenoménu posledních let.

Začneme pěkně od začátku. Co to tepelné čerpadlo vůbec je a k čemu by mohlo být dobré?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využíváme k získávání tepla z vnějšího (přírodního) prostředí. Teplo se odebírá ze země, vody nebo vzduchu. Tepelné čerpadlo slouží k efektivnímu získávání teplé užitkové vody (TUV) a tepla v domácnosti, případně v průmyslových objektech (tam lze využít tepelné čerpadlo dokonce i k chlazení). Domácnosti mohou teplo využít například v radiátorech, podlahách, stěnách. Lze ohřát vodu v bojlerech, bazénech, výřivkách, atp.

Jaké typy čerpadel existují?

Tepelná čerpadla dělíme podle zdroje vstupní tepelné energie a podle toho, kam tepelné čerpadlo tepelnou energii odevzdává.

  • Prvním typem tepelného čerpadla je voda-voda. Tepelný zdroj je získáván skrz vodu ze studny (vrtu) a tepelnou energii předává opět do vody (TUV nebo topení). Jedná se o zdroj s největší účinností a nejlepším topným faktorem, je však náročnější na realizaci a údržbové práce a je nejdražší.
  • Pokud získává tepelné čerpadlo tepelnou energii ze země a odevzdává teplo do vody (TUV nebo topení), jedná se o systém země-voda. Tento systém odebírá teplo buď z plošného zemního kolektoru nebo ze zemního vrtu. Tento systém je podobně jako u vody-vody o něco složitější a dražší. Na druhou stranu je tento systém druhý nejúčinnější. Hodí se pro použití prakticky kdekoliv, kde je dostatek místa pro umístění zemních kolektorů.
  • Dalším typem je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Tento typ čerpadla získává vstupní tepelnou energii ze vzduchu (ventilátor, který stojí před budovou) a získané teplo odevzdává do vody (TUV nebo topení). Tento systém je nejběžnější, není tak nákladný a složitý na realizaci, ale uživatel musí počítat s kratší životností a o něco menší účinností.
  • V neposlední řadě zmíním také tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. V tomto případě získává tepelné čerpadlo vstupní tepelnou energii ze vzduchu a odevzdává ji do vzduchu. Tento systém uvádím pouze pro doplnění, neboť na tomto principu fungují hlavně klimatizační jednotky, které ovšem při obráceném chodu můžou teplo i dodávat.

Podrobný popis funkce jednotlivých typů čerpadel , jak si čerpadlo poradí s kolísající teplotou prostředí, na co si dát pozor při výběru tepelného čerpadla, problematika garance a kvality, to vše a mnohé další, najdete v semináři o tepelných čerpadlech. Můžete se těšit na detailní a srozumitelné informace, které vám přinesou větší orientaci v daném tématu a ulehčí vám významně vaše rozhodování. Budete vědět, co vše brát v potaz. Dozvíte se, co je to topný faktor a bivalentní zdroj, a proč se jimi vůbec zabývat.  Také si přečtete, zda lze poznat kvalitní čerpadlo a jak postupovat, máte-li například i kotel na tuhá paliva apod.

Naše členská sekce toho obsahuje mnohem více, naše testy a zkušenosti s obnovitelnými zdroji energie vám budou k dispozici při vašich úvahách a rozhodování o investicích.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>