TECHNICKÁ SPECIFIKACE K FOTOVOLTAICKO-TERMICKÝM PANELŮM

Ve specifikaci získáte například tyto informace: 

  • na jakém principu funguje fotovoltaicko-termický panel a co je to TERMICKÁ JÁMA
  • technické parametry fotovoltaicko-termického panelu včetně monitoringu reálných dat a efektivity celého systému na jedné z našich aplikací
  • modelové příklady a výpočty možných instalací
  • jak fotovoltaicko-termické panely pracují se změnou počasí a během BLACK OUT stavu
  • návrh blokového schématu zapojení
  • technická a projektová dokumentace pro realizaci
  • řešení protipožární ochrany
  • výhody a nevýhody včetně srovnání alternativních systémů k získávání tepla a elektrické energie