Rychlovarná konvice 2/3 – Bezpečnost a doporučení

Dnes se blíže podíváme na téma spojené s elektrospotřebičem, který nalezneme téměř v každé domácnosti –  rychlovarnou konvicí.

Na trhu lze nalézt nepřeberné množství různých značek těchto pomocníků v plastovém, kovovém, keramickém či kombinovaném provedení. Koluje o nich spousta „zaručených“ rad, proto se jim podíváme trochu blíže na zoubek … nebo spíše – na spirálu.

Dozvíte se něco málo o tom, jak konvice fungují a dále se podíváme na bezpečné používání a zacházení pro dlouhou životnost.

Fungování a bezpečnost

Jak je to s ochranou rychlovarné konvice proti požáru?

Většina i těch nejlevnějších rychlovarných konvic na trhu disponuje ochranou proti přehřátí. A to jak při nízké hladině vody, tak proti varu „na sucho“. Jako pojistka je použit bimetalový plíšek (technika viz zde). Plíšek umístěný poblíž topné spirály se prudce ohne a rozpojí kontakty v případě, že spirála dosáhne určité kritické teplotní hodnoty a hrozilo by, že se přehřeje.

Jak je to s odpojováním konvice od zdroje elektřiny z bezpečnostních důvodů? Vytáhnout ze zásuvky nebo stačí odložit z podstavce?

Dnes je převážná většina varných konvic vybavena středovým konektorem, kdy jedna část konektoru je ve dnu konvice a druhá je umístěná v podstavci na varnou konvici. Z minulosti existují případy, kdy došlo ke vznícení rychlovarné konvice. Dnes už je tento systém daleko více propracovanější, ale i tak je třeba si dávat pozor.

Z mechanického hlediska je výhodnější konvici na podstavec nepostavit, ale nechat ji zapojenou do zásuvky. Pokud používáte varnou konvici i několikrát denně, dochází k mechanickému namáhání samotné zásuvky, kdy může dojít k uvolnění kontaktů v zásuvce a pak může snáze dojít k vysokému přechodovému odporu a zničení nebo shoření samotné zásuvky, což je větší problém. Spodní část konvice je přizpůsobena k tomu, aby se konvice opakovaně sundávala a nasazovala (zásuvka při takto velkém příkonu ne). Nic však není stoprocentní, proto na tomto místě je zapotřebí upozornit, že v malém počtu případů došlo i ke zkratu podstavce zapojeného do zásuvky.

Pokud byste tedy pro větší klid chtěli zůstat u vytahování koncovky ze zásuvky, doporučuji jednou rukou přidržet kryt zásuvky a druhou rukou opatrně vytáhnout koncovku kabelu ze zásuvky.

Údržba pro dlouhou životnost

A nyní pár doporučení, jak udržet rychlovarnou konvici v dobré „kondici“…

  • Pravidelně odstraňujte vodní kámen. V závislosti na tvrdosti vody a materiálu konvice postupně dochází k usazování vodního kamene převážně na topnou spirálu či dno konvice, dále na filtr (sítko) a u skleněných modelů i na samotné sklo. Vodní kámen je potřeba odstranit, aby se nezhoršil prostup tepla od topné spirály do vody a nezničila se konvice z důvodu přehřívání spirály. Odvápnit lze klasickým odvápňovačem z obchodu nebo použitím octa, kyseliny citronové či coly.
  • Nikdy nezapomeňte zavřít víko konvice před zahříváním. Z vroucí vody by se uvolňovala pára, která by nezaplnila vnitřní prostor konvice  a tím by nemuselo dojít ke správnému přenosu tepelné energie na hlavní pojistku (bimetalový plíšek), čímž by se konvice nemusela vypnout a veškerá voda by se mohla vyvařit. Pokud by selhala nebo vůbec nebyla přítomna sekundární pojistka proti přehřátí, konvice by se mohla zničit.
  • Do konvice vždy nalejte nejméně tolik vody, aby dosahovala až po rysku min. Je to ze stejného důvodu, jako v předcházejícím bodě. Dalším problémem při nedodržení doporučené hladiny vody dodnes může být nadměrné přehřívání varného dna s topnou spirálou, což může vést k poškození pojistek a nebo poruše celého zařízení.
  • Nenalévejte ani více vody než je ryska max. Voda by během varu mohla vyvřít ven skrz nálevku a nehezky popálit obsluhu.
  • Z konvice nevylévejte úplně všechnu uvařenou vodu, ale vždy trošku vody na dně nechte. Většina dnešních konvic má spirálu umístěnou rovnoměrně po celém dnu varné plochy za účelem dosažení vyššího výkonu. Dno se lépe čistí a tolik se nezanáší vodním kamenem. V průběhu varu dosahuje varná spirála vysokých pracovních teplot. Pokud v konvici po varu necháte zbytkovou vodu, topná spirála se díky zbytkové vodě postupně pomalu ochladí. V případě, že vodu pravidelně po ohřevu vyléváte až do dna, topná spirála se přehřívá a výrazně se tak zkracuje její životnost, stejně jako celé varné konvice. Na druhou stranu není ani dobré, pokud konvici po ohřátí vody vyčerpáte do dna a pak doplníte studenou vodu, aby se dno nepřehřívalo. Jedná se totiž o šokové ochlazení, které může vést postupem času k poruše izolace topné spirály.
Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>