Rychlovarná konvice 3/3 – Technická stránka věci

Pokud vás zajímá také technická stránka věci, pojďme se hlouběji podívat, z čeho se skládá rychlovarná konvice…

Základem je součástka pro ohřev vody – topná (odporová) spirála. Uvnitř ní je umístěný vodič, který je od ní vodivě (ne však tepelně) izolován. Topná spirála může být zakotvena ve spodní části stěny rychlovarné konvice (ponořena do vody) nebo zabudována do jejího dna. V prvním případě je výhodou o něco rychlejší ohřev vody, naopak nevýhodou je rychlejší usazování vodního kamene na spirále a tím i snížení účinnosti ohřevu. V druhém případě je velkou výhodou rovnoměrné rozložení ohřevu vody a snadnější čištění, ale nevýhodou její pomalejší ohřev.

Dále se zde nachází 2 – 3 bimetalové plíšky (spínače). Tyto plíšky jsou tvořeny 2 druhy kovu o různé tepelné roztažnosti. Hlavní bimetalový spínač je umístěn poblíž mikrospínače buď ve vnitřní nádobě nebo v dolní části ucha (ani v jednom případě není v kontaktu s vodou, pouze s horkou párou).

Co se děje po připojení rychlovarné konvice do zásuvky?

Přívodním vodičem začne protékat elektrický proud, který takto teče do odporového drátu uvnitř topné spirály. Ta se začne zahřívat, přičemž teplo odevzdává ohřívané vodě. Se zvyšující se teplotou se intenzivněji odpařuje voda. Horké páry se srážejí na hlavním bimetalovém plíšku, čímž jej ohřívají. Při bodu varu je tlak a teplota par tak vysoká, že předané teplo bimetalový plíšek (vlivem různé roztažnosti použitých kovů) prudce ohne a přepne mikrospínač, který rozpojí kontakty a tím vypne konvici.

Varná konvice je také často vybavena stupnicí s plovákem a vyznačenými ryskami pro minimum a maximum ohřívané vody (na některých – zvláště keramických – nebývá uvedeno). Dále filtr (sítko) na případný záchyt vodního kamene v horní části rychlovarné konvice. Často bývají přítomny diody, které podsvětlují spínač či spodní část konvice (především u skleněných modelů) a některé modely disponují i zvukovou signalizací po dovaření vody. Přítomny mohou být i dětské pojistky, případně další vybavení.

Jaký je příkon rychlovarných konvic?

Obecně se pohybuje kolem 800 – 3000 W. Na tak malý přístroj se to může zdát mnoho, ale je nutné si uvědomit, že takto ohřejeme v relativně krátké době větší množství vody.

To by bylo k varným konvicím vše, ať vám slouží co nejlépe.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů