Kyslíkový koktejl pro ryby

Solární provzdušňovač jsme navrhli pro rybáře, kteří na rybník potřebovali dostat nějakou variantu aerace bez elektrické přípojky. V konečném důsledku jsme vytvořili zařízení vážící okolo 750 Kg s průměrem plováku 2,5 metrů s výškou 2 metry. Aerátor slouží k účinnému provzdušňování vodních ploch, zejména rybníků a sádek, kde je nutné regulovat stav rozpuštěného kyslíku ve vodě.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Princip zařízení vychází ze speciální plovoucí konstrukce osazené fotovoltaickými panely. Každý panel je vybaven vlastním systémem akumulace. Tento systém umožňuje ostrovní provoz celého zařízení a maximální možnou účinnost v průběhu celého dne.

Energie uložená v akumulátorech zabezpečí v případě nevhodných klimatických podmínek dodávku elektrické energie po dobu 3 dnů.  Na druhou stranu je nutné podotknout, že i v případě nevhodných klimatických podmínek pokryje výroba z fotovoltaických panelů 20 % jmenovitého výkonu.

Elektrický pohon má regulovatelné pracovní otáčky a je volitelně levotočivý nebo pravotočivý, kdy jeden směr umožňuje letní provoz a druhý směr zimní provoz.

  • Během letních měsíců dochází ke vhánění vzduchu do vody (okysličování). Teplota hladiny pod zařízením je vlivem zastínění plováku nižší než teplota hladiny v okolí plováku. Dokonce i rozdíl 1 °C v teplotě vody ovlivňuje schopnost vody absorbovat vzduch. Zastínění hladiny a ochranné laguny ve středu plováku má pozitivní vliv na zvýšení lokální absorpce kyslíku. Vlivem zastínění navíc nedochází ke zbytečnému zahřívání již okysličené vody.
  • Během zimních měsíců dochází k nasávání teplejší vody ode dna rybníku (nádrže) směrem k hladině, za účelem zamezení zamrznutí vodní hladiny v bezprostřední blízkosti čeřiče.

Ponor plováku brání průniku pevných objektů do prostoru laguny, jako jsou ledové kry, či např. větve a plující odpad. Zařízení je díky konstrukci na vodní hladině velice stabilní a odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Nezávislost zařízení na elektrické přípojce umožňuje umístění provzdušňovače vzdáleněji od břehu. Tím je možné eliminovat nežádoucí víření bahna při břehu rybníka nebo jiné vodní nádrže.

Zařízení je vybaveno perlátory v oblasti chráněné laguny, které slouží rovněž k provzdušňování vody, avšak šetrnějším způsobem. Perlátor je bezpečnější zejména v mělčích vodách, např. při nízkém stavu vody v období sucha, ale také v plůdkových rybnících, neboť perlátory neohrožují plůdek, tak jako proudění čeřicí turbíny.

Zařízení je možné dovybavit speciálním monitorovacím systémem, který umožňuje přímý odečet skutečných hodnot (množství rozpuštěného kyslíku, teplota vody, povětrnostní podmínky, video záznam apod.), jejich ukládání, případné vyhodnocování a upozornění na kritický nebo nežádoucí stav (dle nastavení a dle preference uživatele). Hardware je možné rozšířit o další akustické či vizuální zařízení (například plašička ptactva apod.).

Solární aerátor je způsobilým výdajem v rámci žádosti o dotaci z OP Rybářství

Přínos a benefity zařízení pro spotřebitele

  • Energetická bilance: Zařízení má sníženou energetickou náročnost (spotřeba 0,12 kW), přičemž účinnost je srovnatelná s běžně dostupnými provzdušňovači o daleko větší spotřebě. Provoz zajišťuje obnovitelný zdroj s akumulací. Provoz je zcela autonomní.
  • Šetrnost k rybí obsádce a nastavitelný provoz: Celá konstrukce neobsahuje žádné ostré hrany, které by mohly způsobit poranění ryb nebo jiných živých organismů.
  • Použité materiály jsou ekologicky nezávadné a vhodné i pro použití do nádrží s pitnou vodou.
  • Instalace na vodní hladinu. Instalace na vodní hladinu je velice jednoduchá. Zařízení lze zajistit odpovídajícím kotvením. Samotná konstrukce eliminuje možnost zcizení zařízení.
  • Optimalizace provzdušňování chovných vodních ploch by měla v konečném důsledku zvýšit efektivnost přikrmování ryb, snížit jejich úhyn a celkově zlepšit efektivitu chovu tím, že se zlepší kyslíkové poměry v kritických fázích. Obecně lze říci, že by mohlo dojít ke zlepšení welfare chovu ryb, ke zlepšení využití předkládaného krmiva a tím i ke snížení zátěže na životní prostředí.

Naší společnosti byl za solární provzdušňovač udělen patent za účelem podpory inovační výkonnosti. Naší snahou je zdokonalovat stávající systémy, které využívají obnovitelných zdrojů energie tak, aby mohly být co nejefektivněji využity v dané oblasti problematiky.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>