Fotovoltaický panel s bonusem

V našem výzkumně-vývojovém centru jsme v roce 2019 navrhli novou technologii kombinovaného fotovoltaického panelu. Díky navržené úpravě si teď v domácnosti nejen posvítíte, ale také se i zahřejete.

Věděli jste, že solární panely přemění na elektrickou energii zhruba jen 17 – 22 % dopadající sluneční energie? Zbývající sluneční záření se přemění na „odpadní“ teplo.

Věděli jste, že odpadní teplo zbytečně přehřívá solární panel a snižuje účinnost přeměny na elektrickou energii? Navíc, přílišný ohřev zkracuje životnost technologie solárního panelu.

Nám se z těchto dvou slabin podařilo udělat jednu velkou přednost.
Kombinovaný fotovoltaický panel umožňuje aktivní odběr odpadní tepelné energie z panelu, kterou můžete použít, jakkoliv budete zrovna potřebovat. Ohřev vody, vytápění objektu, bazénu, atp. Kam získané teplo nasměrujete je jen na Vás, ať už přemýšlíte o domácnosti, či o průmyslovém využití.

Vynalezené řešení umožňuje efektivně odebírat teplo ze solárního panelu pomocí tepelného čerpadla. Představte si, že Vaše tepelné čerpadlo není opatřené hučícím ventilátorem, či Vaše zahrada nevymrzá odběrem tepla ze země. O anabázi ohledně vodních vrtů se už ani nemusíme zmiňovat.

Odběrem tepla s následným využitím dochází k aktivnímu chlazení solárního panelu, tím se zvyšuje jeho účinnost přeměny světelné energie na elektrickou energii, a navíc se zachovává jeho životnost. Díky dalším vylepšením můžete získat elektrickou energii ještě jinou cestou, kterou oceníte zejména v případě, kdy nejsou klimatické podmínky úplně optimální pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření.

A jak to ve skutečnosti funguje?

Celý systém sestává z absorbátoru, který je napojený na tepelný výměník. Tepelný výměník je připojen do primárního okruhu k tepelnému čerpadlu. Tepelné čerpadlo transportuje přebytečné odpadní teplo od solárního panelu k dalšímu využití a snižuje tak provozní teplotu panelu.


Součástí technologie je také akumulační nádrž. Akumulační nádrž slouží jako vyrovnávací segment při náhlé změně teplot. Alternativně může sloužit jako zdroj tepla pro odmrazování v případě převráceného pracovního cyklu tepelného čerpadla.


Navržený systém fotovoltaických panelů včetně tepelného čerpadla je připojen k úložišti elektrické energie. Celý systém se tak stává energeticky nezávislým a je schopný pracovat v tzv. ostrovním režimu, tedy bez potřeby připojení k DS.

Zařízení je schopno pomocí solárních panelů maximálně využívat obnovitelný zdroj energie zastoupený slunečním zářením, čímž je jeho provoz kompletně ekologický s nulovou produkcí emisí CO2, nízkonákladový a bezpečný vůči okolí. Unikátnost celého zařízení dokládá také získaný patent v mezinárodním měřítku.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>