Energetické štítky jednotlivých kategorií spotřebičů (2021)

Pračky a pračky se sušičkou

Nejprve se podívejme na kategorii praček a praček se sušičkou. Požadavky na značení těchto spotřebičů se zabývá Nařízení Komise (EU) 2019/2014. Co na nových štítcích nalezneme?

I      QR kód – tento kód je přímým vstupem do databáze EPREL a umožňuje spotřebiteli získat maximum informací k vybranému spotřebiči.

II      Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

III     Identifikační značka modelu.

IV     Stupnice energetické účinnosti A – G. Pračka se sušičkou: levý sloupec – úplný cyklus (tj. praní a sušení); pravý sloupec - prací cyklus.

V      Třída energetické účinnosti. Pračka se sušičkou: levý sloupec – úplný cyklus (tj. praní a sušení); pravý sloupec - prací cyklus.

Pračka:

Pračka se sušičkou:

Dále se značení štítků rozchází, a tak je uvedu odděleně:

Pračka

VI      Vážená spotřeba energie na 100 pracích cyklů v kWh. (Vážená spotřeba energie: zvolí se hmotnost prádla pro jeden prací cyklus a tato hmotnost prádla je pak konstantní pro celé testování). Čím menší je hodnota na štítku, tím úspornější pračka je. 

VII     Jmenovitá kapacita programu eco 40 – 60 v kg. Hodnota představuje maximální hmotnost prádla, kterou lze v daném pragramu eco vyprat

VIII    Vážená spotřeba vody na cyklus v litrech. Vážená spotřeba vody: zvolí se hmotnost prádla pro jeden prací cyklus a tato hmotnost prádla je pak konstantní pro celé testování, kdy výsledkem testování je spotřeba vody vztažená na stanovenou hmotnost prádla v rámci pracího cyklu). Čím menší je hodnota na štítku, tím méně vody pračka spotřebuje. 

IX      Doba trvání programu eco 40 – 60 při jmenovité kapacitě v h:m. Tato hodnota souvisí s maximální hmotností prádla, kterou lze v programu eco vyprat. Díky tomuto údaji lze srovnávat nebo přepočítat, za jak dlouho pračka prádlo vypere v daném programu eco. Mnohé pračky už umí dle hmotnosti prádla v pračce upravit dobu pracího cyklu, spotřebu elektřiny a vody.

X       Třída účinnosti sušení odstřeďováním. (A - nejlepší účinnost, G - nejhorší účinnost) 

XI      Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstřeďování v dB. (A - nejlepší účinnost, D - nejhorší účinnost) 

XII     Nařízení 2019/2014.

Pračka se sušíčkou

VI     Vážená spotřeba energie na 100 cyklů v kWh pro úplný cyklus.

VII    Vážená spotřeba energie na 100 cyklů v kWh pro prací cyklus.

VIII   Jmenovitá kapacita pro úplný cyklus (levý sloupec) a pro prací cyklus            (pravý sloupec).

IX    Vážená spotřeba vody na úplný cyklus (vlevo) a prací cyklus (vpravo)            v litrech.

X      Doba trvání cyklu a jmenovitá kapacita pro úplný cyklus (vlevo) a                 prací cyklus (vpravo).

XI     Třída účinnosti sušení odstřeďováním.

XII    Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem ve fázi odstřeďování v                       programu eco 40 - 60 v dB.

XIII    Nařízení 2019/2014.

Myčky na nádobí

Další kategorií, která má od března tohoto roku nové energetické štítky, jsou myčky na nádobí. Požadavky na značení se zabývá Nařízení Komise (EU) 2019/2017.

Pojďme se na štítek blíže podívat

I      QR kód – tento kód je přímým vstupem do databáze EPREL a umožňuje spotřebiteli získat maximum informací k vybranému spotřebiči.

II      Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

III     Identifikační značka modelu.

IV     Stupnice tříd energetické účinnosti A – G.

V       Třída energetické účinnosti.

VI      Spotřeba energie v programu „eco“ v kWh na 100 cyklů. (Čím menší hodnota, tím úspornější)

VII     Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí v programu „eco“. (Sadou nádobí se rozumí souprava stolního nádobí k použití jednou osobou bez                 servírovacího náčiní. Servírovacím náčiním pak předměty pro přípravu a podávání jídel jako jsou hrnce, servírovací mísy či servírovací příbory apod.)

VIII    Spotřeba vody v programu „eco“ v litrech na cyklus.

IX      Trvání programu „eco“ v h:min.

X       Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB.

XI      Nařízení 2019/2017.

Chladničky a mrazničky

Nyní se pojďme podívat na další kategorii výrobků s novým energetickým štítkem. Požadavky na značení se zabývá Nařízení Komise (EU) 2019/2016. Najdete zde nejen vzor štítku pro chladničky a mrazničky, ale i pro spotřebiče určené k uchovávání vína.

Energetický štítek pro chladničky a mrazničky

I      QR kód – tento kód je přímým vstupem do databáze EPREL a umožňuje spotřebiteli získat maximum informací k vybranému spotřebiči.

II      Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

III     Identifikační značka modelu.

IV      Stupnice tříd energetické účinnosti A – G.

V       Třída energetické účinnosti.

VI      Roční spotřeba energie vyjádřená v kWh za rok.

VII     Součet objemů prostoru (prostorů) pro zmrazené potraviny vyjádřený v litrech. (V případě, že chladnička neobsahuje prostor či prostory pro zmrazené                   potraviny, piktogram a hodnota v litrech se vynechá.) Pozor! Při srovnávání je třeba počítat s tím, že čím větší objem mražáku, tím bude i vyšší spotřeba. Je tedy dobré srovnávat spotřebiče o podobných objemech chladících i mrazících prostor nebo hodnoty přepočítat.

VIII      Součet objemů zchlazovacího prostoru (zchlazovacích prostorů) a prostoru (či prostorů) pro nezmrazené potraviny vyjádřený v litrech. (Pokud se jedná                 o mrazničku bez chladícího prostoru, piktogram a hodnota v litrech se neuvede.)

IX       Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB.

X        Nařízení 2019/2016.

A nyní se přesuňme ke štítku pro spotřebiče uchovávající víno

I     QR kód – tento kód je přímým vstupem do databáze EPREL a umožňuje spotřebiteli získat maximum informací k vybranému spotřebiči.

II      Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

III     Identifikační značka modelu.

IV     Stupnice tříd energetické účinnosti A – G.

V      Třída energetické účinnosti.

VI     Roční spotřeba energie vyjádřená v kWh za rok.

VIi    Počet standardních lahví vína, které mohou být ve spotřebiči uchovávány. Pozor! je třeba srovnávat lednice na víno s podobným počtem standardních lahví k uskladnění. Čím větší prostor k chlazení lahví bude (tedy čím víc lahví vína se do lednice vleze), tím lze předpokádat větší spotřebu elektrické energie.

VIII   Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB.

IX      Nařízení 2019/2016.

Elektronické displeje

Elektronické displeje tvoří poměrně širokou škálu výrobků, ne na všechny se Nařízení Komise (EU) 2019/2013 vztahuje. Výjimku mají např. elektronické displeje s plochou obrazovky do 100 cm2 včetně, projektory, headsety pro virtuální realitu, digitální interaktivní tabule, ovládací panely apod. (kompletní výčet výjimek lze dohledat v Nařízení Komise (EU) 2019/2013). Pojďme se nyní podívat, co tento štítek musí obsahovat.

I        QR kód – tento kód je přímým vstupem do databáze EPREL a umožňuje spotřebiteli získat maximum informací k vybranému spotřebiči.

II       Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

III      Identifikační značka modelu.

IV      Stupnice tříd energetické účinnosti A – G.

V       Třída energetické účinnosti.

VI       Spotřeba energie v zapnutém stavu vyjádřená v kWh na 1 000 h při přehrávání obsahu SDR (nízká kvalita přehrávání).

VII      Třída energetické účinnosti.

VIII     Spotřeba energie v zapnutém stavu vyjádřená v kWh na 1 000 h při přehrávání obsahu HDR (vysoká kvalita přehrávání).

IX       Viditelná úhlopříčka obrazovky vyjádřená v cm a palcích a vertikální a horizontální rozlišení v axelech. Pozor! opět je třeba porovnávat produkty s podobnou uhlopříčkou a rozlišením. Čím větší uhlopříčku a rozlišení displej bude mít, tím se dá očekávat vyšší spotřeba elektrické energie.

X         Nařízení 2019/2013.

Světelné zdroje

Poslední kategorií, jejíž nové energetické štítky vejdou v platnost 1.9. 2021, jsou světelné zdroje. Opět, jako v případě elektronických displejů, obsahuje Nařízení Komise (EU) 2019/2015 řadu výjimek, na které se tato legislativa nevztahuje (např. žárovky v autech, civilních letadlech, osvětlení železničních vozidel, světelné zdroje v zařízeních radiologické a jaderné medicíny apod. - veškeré výjimky jsou vypsány v Nařízení Komise (EU) 2019/2015). Nový energetický štítek pro světelné zdroje je stručný a vzhledem k různé velikosti obalů je možné ho použít ve dvou přesně definovaných velikostech.

I        Jméno nebo ochranná známka dodavatele.

II       Identifikační značka modelu.

III      Stupnice tříd energetické účinnosti A – G.

IV      Spotřeba energie vyjádřená v kWh pro spotřebu elektrické energie za 1 000 h provozu světelného zdroje v zapnutém stavu.

V       QR kód – tento kód je přímým vstupem do databáze EPREL a umožňuje spotřebiteli získat maximum informací k vybranému spotřebiči.

VI       Třída energetické účinnosti.

VII      Nařízení 2019/2015.

Co dodat závěrem?

Nové energetické štítky vznikly s cílem zpřehlednit trh s vybranými kategoriemi elektrických spotřebičů (jedinou neelektrickou položku v tuto chvíli představují pneumatiky, jejichž nový energetický štítek začne platit od 1.5.2021). Jak je možné, že z „hvězdy“ kategorie A+++ se přes noc stal „propadák“ kategorie D? Vtip je v tom, že nemůžete srovnávat „nové“ a „staré“ energetické štítky. Nově použité metodiky výpočtu energetických nároků jednotlivých spotřebičů a také jejich zpřísnění doslova katapultovaly některé modely i o několik tříd úspornosti směrem dolů. A to vše s cílem vyprázdnit „nejprestižnější“ kategorie A a B pro nově vyvíjené a úspornější spotřebiče. Zároveň se EU zaměřila na lepší srozumitelnost pro běžného spotřebitele. Zda-li to tak je, už musí posoudit každý z vás.