Energetické štítky 2021

Už to budou téměř dva roky, co jsme předělali naši rozbitou sušičku na prádlo do podoby prototypu tepelného čerpadla pro kombinované panely. Vzhledem k tomu, že z prototypů se staly funkční technologie v provozu, začala jsem se obávat, které další spotřebiče by ještě mohly „padnout za vlast“.

Z toho důvodu jsem radši preventivně začala brouzdat po internetu…co kdyby náhodou. Srovnávala jsem spotřebiče, které mě zajímaly a začetla jsem se do podrobnějších informací. Vtom jsem narazila na něco, co mi nepřišlo moc srozumitelné.

Proč mají některé typy praček 2 energetické štítky? Jak je možné, že na jednom je zařazena pračka ve třídě A+++ a na druhém až ve třídě D? Co si z toho mám vybrat? Nedalo mi to a začala jsem trochu „googlit“.

Starý štítek:

Nový štítek:

Změny na energetických štítcích

Energetické štítky spotřebičů nás provází už od roku 1995. Za 26 let své existence prodělaly dílčí změny. V roce 2010 přišla dosud největší, a to rozšíření třídy A o znaménka +. Většina spotřebičů se od té doby zařazovala právě do třídy A a jejích podtříd se znaménky +. Ostatní třídy zůstávaly prázdné.

Na první pohled mohla celá situace na trhu pro spotřebitele vypadat tak, že téměř všechny elektrické spotřebiče nesoucí takové štítky jsou přibližně stejně úsporné. Jenže to bylo jen zdání! Ve skutečnosti mohly být úspory při používání spotřebiče třídy A+++ mnohem vyšší než ve třídě A+, ale „opticky“ se stále jednalo o třídu A.

Evropská Unie se rozhodla tuto pro spotřebitele nepřehlednou situaci vyřešit změnou údajů na štítku. Vydala k tomu Nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/1369 (dále jen „Nařízení“). Pro ty z vás, kteří mají rádi dlouhé čtení, uvádím odkaz na toto Nařízení. Pro ostatní uvedu, doufám, čtivější krátký výtah toho, co mě osobně přišlo nejdůležitější.

Začněme tím, že EU vyškrtala třídy A se znaménkem +. Nová škála tedy zahrnuje třídy A – G. Dále pozměnila i rozsah povinných údajů na štítku pro jednotlivé třídy spotřebičů tak, aby lépe odpovídaly chování průměrného spotřebitele.

Zde se na chvíli zastavme. Nové energetické štítky platí od 1.3.2021. Do 18.3.2021 platila přechodná doba, kdy jste se mohli u vybraných spotřebičů setkat zároveň s „novým“ i „starým“ energetickým štítkem. Možná jste si i v současné době všimli, že některé spotřebiče jsou stále označeny pouze starým energetickým štítkem. Jak je to možné? A je to takto v pořádku?

Všechny spotřebiče, které jsou nyní na trhu (a spadají do kategorií uvedených níže) musí být označeny novým energetickým štítkem. Jedinou výjimku mají spotřebiče, které jsou již naskladněné a doprodávají se. Avšak od 1. prosince 2021 se ani tyto spotřebiče již nebudou smět prodávat.

A kterých kategorií výrobků se nové energetické štítky týkají?

  • Pračky a pračky se sušičkou (avšak samotných sušiček se přeštítkování zatím netýká),
  • myčky na nádobí,
  • chladničky a mrazničky (týká se i komerčních chladniček a chladících automatů),
  • vinotéky,
  • elektronické displeje,
  • svítidla (zde je platnost odložena, a to až od 1.9.2021).

Ke všem výrobkům z těchto skupin musíte dostat od obchodníka nový energetický štítek a u žádného z těchto výrobků se nesmí nacházet jiné štítky, značky či symboly, které by mohly uvést zákazníka v omyl, co se týká spotřeby energie výrobku.

Přeštítkováním nastala nová situace. Spotřebičů, které se na novém energetickém štítku mohou pochlubit třídou A, je jako šafránu. Znamená to snad, že se „přes noc“ staly elektronické spotřebiče méně účinné? Nikoliv. Účinnost zůstala stejná, ale změnily se některé parametry a metodika měření a zpřísnily se požadavky na nejúspornější hodnoty. To vše s cílem co nejvíce vyprázdnit kategorie A a B, aby tyto byly připraveny do budoucna pro vložení ještě více úsporných elektronických spotřebičů.

V Nařízení se také počítá s tím, že zhruba každých 10 let bude docházet k přeškálování stupnice a podmínky kladené na jednotlivé třídy se budou dále zpřísňovat. To zároveň vyvíjí tlak na výrobce, aby v rámci konkurence přicházeli na trh se stále úspornějšími výrobky. Plus pro přírodu i člověka.

Databáze výrobků EPREL

A dostáváme se k šikovnému pomocníkovi! Na základě již několikrát zmiňovaného Nařízení (konkrétně Článku 12) byla zřízena evropská databáze výrobků, která obsahuje jak sekci neveřejnou, určenou primárně pro dozorové orgány, tak sekci určenou pro spotřebitele. V této sekci se nachází energetické štítky a technické listy jednotlivých modelů výrobků, které už na trhu jsou, anebo na něj teprve přicházejí. Do této sekce se můžete dostat naskenováním QR kódu ze štítku výrobku.

Jako nevýhodu však vidím to, že databáze je pouze v angličtině a nikde jsem nenalezla možnost, jak zároveň porovnat 2 a více modelů najednou. Doufejme, že v budoucnu se nástroje a jazyk databáze rozšíří. Tolik na úvod a nyní se pojďme podívat na jednotlivé štítky spotřebičů ZDE.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů