Dvojčinná Francisova Turbína

Tam, kde nebylo možné stavebně řešit dostatečně prostornou kašnu pro umístění klasické Francisovy turbíny, přišla na řadu speciální úprava Francisky. Konkrétně se jedná o dvojčinnou Francisovu turbínu, kde byl původní model jednoho oběžného kola nahrazen dvěma oběžnými koly menšího průměru se společnou hřídelí.

Hydraulická účinnost byla sice o něco horší, ale na druhou stranu bylo možné plně využít hydrologického potenciálu dané lokality s podstatně menším stavebním uspořádáním. Dvojčinná Francisova turbína je vždycky umístěná horizontálně a voda dopadá kolmo na oběžné lopatky stroje vůči dnu kašny.

Celý systém byl tvořen dvěma oběžnými koly, kdy jedno kolo bylo levotočivé a druhé pravotočivé z důvodu zachování jednotného směru otáček. Další výhodou tohoto uspořádání bylo také to, že se nevytvářely dynamické víry, které by zhoršovali účinnost stroje.

Dvojčinná Francisova turbína měla více modifikací s jednočinnou nebo dvojčinnou regulací a spojenou či oddělenou savkou. Jednočinnou regulaci chápeme tak, že oba segmenty rozváděcích lopatek byly spojeny jednou regulační hřídelí, tudíž se obě turbíny otvírali i zavírali souběžně.

Dvojčinná regulace měla segmenty rozdělené na dvě regulační hřídele, a každou turbínu bylo možné regulovat zvlášť.

Toto řešení se u Kaplanovy turbíny s principu neprovádělo, protože Kaplanova turbína má daleko širší regulovatelný rozsah průtoku vody strojem a je pro daný průtok konstrukčně menší.

V české republice vyráběly tento typ turbín dvě společnosti. První z nich je UNION České Budějovice a druzí byly Prokop a synové z Pardubic. V České republice se jednalo celkem o raritu, bylo zde osazeno jen pár kusů.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů