Dvojčinná Francisova turbína

Tam, kde nebylo možné vytvořit dostatečně prostornou kašnu pro umístění klasické Francisovy turbíny, přišla na řadu speciální úprava Francisky. Konkrétně se jedná o dvojčinnou Francisovu turbínu, kde byl původní model jednoho oběžného kola nahrazen dvěma oběžnými koly menšího průměru se společnou hřídelí.

Hydraulická účinnost byla sice o něco horší, ale na druhou stranu bylo možné plně využít hydrologického potenciálu dané lokality s podstatně menším stavebním uspořádáním.

Dvojčinná Francisova turbína je vždy umístěná horizontálně a voda dopadá kolmo na oběžné lopatky stroje vůči dnu kašny.

Jak bylo zmíněno, celý systém byl tvořen dvěma oběžnými koly. Jedno kolo bylo levotočivé a druhé pravotočivé z důvodu zachování jednotného směru otáček. Výhodou tohoto uspořádání bylo také to, že se nevytvářely dynamické víry, které by zhoršovaly účinnost stroje.

Modifikace turbíny

Dvojčinná Francisova turbína měla více modifikací s jednočinnou nebo dvojčinnou regulací a spojenou či oddělenou savkou.

Jednočinnou regulaci chápeme tak, že oba segmenty rozváděcích lopatek byly spojeny jednou regulační hřídelí, tudíž se obě turbíny otvíraly i zavíraly souběžně.

Dvojčinná regulace měla segmenty rozdělené na dvě regulační hřídele, a každou turbínu bylo možné regulovat zvlášť.

Toto řešení se u Kaplanovy turbíny z principu neprovádělo, protože Kaplanova turbína má daleko širší regulovatelný rozsah průtoku vody strojem a je pro daný průtok konstrukčně menší.

Uplatnění v ČR

V České republice vyráběly tento typ turbín dvě společnosti. První z nich je UNION České Budějovice a druzí byly Prokop a synové z Pardubic. V České republice se jednalo celkem o raritu, bylo zde osazeno jen pár kusů.

Jsem duší projektů Energie na dlani a Jít zelenou cestou. Jsem součástí výzkumného týmu v oblasti energetické soběstačnosti, úspor energií a obnovitelných zdrojů energie. Předávám lidem zkušenosti a inspiraci ať už z oblasti vodních elektráren, solárních systémů, malých domácností nebo velkých průmyslových objektů. A jak jsem se k tomu dostala? To si můžete přečíst zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů